Chào mừng kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2014)

16:26 15/05/2014

Chào mừng kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2014)