Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy, tháng 01 năm 2022

15:05 11/01/2022

     Sáng ngày 10/01/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tháng 01 năm 2022. Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đồng chí đại diện cho các ban xây dựng Đảng, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Dương.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị

      Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì. Tại hội nghị, các đại biểu nghe và cho ý kiến với 15 nội dung báo cáo quan trọng, cụ thể:

      Báo cáo Đề án, dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030;

     Báo cáo kết quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;

       Báo cáo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022;

     Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;

      Báo cáo xin chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Hợp Thịnh, tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương;

      Báo cáo vị trí, địa điểm đề xuất khu đô thị tại thị trấn Hợp Hòa và khu đô thị tại xã Vân Hội;

      Báo cáo tổng kết công tác Công an năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;

      Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Tam Dương năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;

      Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;

     Báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;

      Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao năm 2021 tại Quyết định số 117-QĐ/TU ngày 13/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

     Một số nội dung báo cáo của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Ban dân vận Huyện ủy; Ban Tổ chức Huyện ủy và các nội dung khác.

      Hội nhị tiếp tục làm việc và kết thúc vào buổi chiều ngày cùng ngày.

                                                                                                                  BH*VHTT