Vụ Đông - Xuân, sản lượng lúa đạt trên 20 nghìn tấn

00:00 05/11/2021

Sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 diễn ra trong điều kiện thời tiết diễn biến tương đối thuận lợi, song với tư tưởng không chủ quan, kiên quyết trong công tác chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện; các phòng, ban, cơ quan liên quan đã làm tốt công tác tham mưu, đồng thời trực tiếp tổ chức hướng dẫn sản xuất bằng các giải pháp rất cụ thể, sát thực tiễn; biện pháp gieo cấy đúng khung thời vụ, cung ứng giống cây trồng tốt, kịp thời. Công tác chỉ đạo sản xuất được triển khai chặt chẽ, kịp thời và phù hợp; sản xuất cơ bản đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống theo kế hoạch chung của tỉnh. Các giống lúa thuần có năng suất, chất lượng cao trên địa bàn huyện đã chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu giống, nhờ vậy công tác bố trí thời vụ được thuận lợi, hạn chế được điều kiện khí hậu bất thuận của thời tiết. Đã chủ động trong đối phó với diễn biến thời tiết (nắng hạn, mưa lũ bất thường); dự báo, phát hiện và khống chế tốt các loại sâu bệnh.

Đ/c Lê Xuân Bình - TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện thăm mô hình lúa mới DT 18, TBR 225 có gen kháng bạc lá tại xã Duy Phiên

Các phòng, ban, đơn vị liên quan: Nông nghiệp và PTNT, trạm Khuyến nông huyện đã tích cực triển khai cung ứng giống lúa cho bà con nông dân kịp thời, có hiệu quả. Đồng thời phân công cán bộ trực tiếp kiểm tra đồng ruộng, chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân gieo cấy trong khung thời vụ và phòng trừ sâu bệnh. UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tăng cường công tác thông tin, hướng dẫn, tuyên truyền kiểm tra sản xuất tới các hộ nông dân. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, cập nhật thông tin luôn được duy trì kịp thời. Huyện đã chỉ đạo các HTX hình thành các tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn gắn với lợi thế vùng và tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi đem lại hiệu quả kinh tế như: HTX Vân Hội Xanh, HTX sản xuất và kinh doanh nông sản An Hòa... do đó các chỉ tiêu về diện tích, năng suất, sản lượng và giá trị sản phẩm hàng hóa vụ Xuân 2021vượt kế hoạch đề ra.

Tổng diện tích gieo trồng cây đạt 3.941,26 ha đạt 99,31% so với cùng kỳ, giảm 0,69% (3.968,68 ha) bằng 27,42 ha, đạt 107,68% so với kế hoạch (3.660 ha). Trong đó cây lúa diện tích đạt 3.253,77 ha, đạt 101,7% so với kế hoạch (3.200ha) giảm 0,12% (3,89 ha) so với vụ Xuân năm 2020 (3.257,66 ha). Các giống lúa được gieo cấy chủ yếu là: TBR225 là 1.658,6ha, Thiên ưu 8 là 500,46ha... Năng suất đạt 62,20 tạ/ha tăng 2,47% so với cùng kỳ (60,66 tạ/ha) đạt 101,97% so với định hướng (61 tạ/ha), sản lượng đạt 20.238,00 tấn tăng 530,45 tấn so với cùng kỳ và đạt 110,59% so với kế hoạch. Cây ngô diện tích 58,98 ha, đạt 117,96%  so với kế hoạch (50 ha) giảm1,04% (0,62 ha) so với vụ Xuân năm 2020; năng suất đạt 52 tạ/ha tăng 1,52% so với cùng kỳ (51,2 tạ/ha) đạt 115,56% so với định hướng (45 tạ/ha); Sản lượng đạt 306,70 tấn, tăng 1,47 tấn so với cùng kỳ và đạt 136,31% so với kế hoạch.

HTX Rau an toàn Vân Hội Xanh cung ứng nông sản cho siêu thị

Cây rau màu và cây trồng khác, tổng diện tích gieo trồng đạt: 628,51 ha đạt 95,22% so với kế hoạch (660ha) giảm 22,91ha so với cùng kỳ (651,42 ha). Trong đó: Cây rau các loại đạt: 374,72 ha giảm 4,57 ha so với cùng kỳ (379,29 ha); Cây đậu tương: 5,50 ha giảm 5,38 ha so với cùng kỳ (10,88 ha); Cây lạc: 56,70 ha giảm 8,01 ha so với cùng kỳ (64,71ha); Cây Khoai lang: 51,87 ha tăng 0,09 ha so với cùng kỳ (51,78 ha); Cây trồng khác: 139,72 ha tăng4,84 ha so với cùng kỳ (134,88 ha).

Cơ cấu trà và thời vụ, trà lúa Xuân sớm đạt 100ha, tập trung ở các xã: Hoàng Lâu 80ha, Hoàng Đan 10ha, Duy Phiên 5,0 ha, An Hoà 5,0ha; trà lúa Xuân muộn 3.153,77ha. Cơ cấu giống, trồng các giống lúa năng suất, chất lượng trên địa bàn huyện đạt 2.672,84 ha, chiếm tỷ lệ 82,14%; trong đó: TBR225: 1.658,56 ha, chiếm 50,97%; Thiên ưu 8 bằng 500,46 ha, chiếm 15,38%; ADI28 là 105,84 ha, chiếm 3,25%.

Mô hình giống lúa mới trên địa bàn xã Duy Phiên

Vụ Đông, Xuân năm 2021-2022, huyện Tam Dương tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích cây hàng hóa có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ; mở rộng quy mô các vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa để tạo khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, thông qua việc thực hiện tốt các Nghị Quyết của HĐND tỉnh về tái cơ cấu nông nghiệp. Tiếp thu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới trong các khâu canh tác, tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. Tuyên truyền sâu, rộng chủ trương dồn thửa, đổi ruộng của tỉnh, của huyện nhằm góp phần đẩy mạnh áp dụng tiến bộ KHKT, cơ giới hóa vào sản xuất, nhất là khâu làm đất, gieo trồng và thu hoạch để giảm áp lực thời vụ, hạ giá thành sản phẩm. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuê ruộng, gom ruộng để xuất tập trung nhằm tạo khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, sức cạnh tranh cao; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, dần hình thành nhiều mô hình "sản xuất theo chuỗi giá trị" trên địa bàn huyện. Tuyên truyền mở rộng áp dụng các TBKT được đánh giá có hiệu quả vào sản xuất về quản lý cây trồng tổng hợp (ICM), quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), nông nghiệp hữu cơ... nhằm tránh nguy cơ ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái do lạm dụng phân bón vô cơ và thuốc BVTV. Làm tốt công tác đảm bảo chất lượng ATTP trong sản xuất trồng trọt. Bón phân đủ, cân đối, tăng cường sử dụng phân bón tổng hợp, phân kali, phân hữu cơ, phân bón lá, thuốc BVTV sinh học, thảo mộc. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho các sản phẩm hàng hóa của huyện, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài huyện đầu tư vào sản xuất, chế biến và tiêu thu các sản phẩm trồng trọt trên địa bàn huyện. Chủ động các phương án phòng chống thiên tai, dịch hại; sử dụng nguồn nước tưới hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả./.

                                             Lê Văn Hoá