Tăng cường quản lý chặt chẽ công tác phòng chống dịch Covid – 19 tại các điểm kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn huyện

00:00 10/08/2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp hiện tại về dịch bệnh Covid -19; những ngày vừa qua, thực hiện chức năng nhiệm vụ, Công an huyện đã phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và Tổ công tác liên ngành (An ninh- Văn hoá) đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành phòng chống dịch, bệnh Covid -19 tại cơ sở kinh doanh Karaoke trên địa bàn xã Vân Hội, Hợp Thịnh, Đạo Tú, Hoàng Lâu.

Tổ công tác tuyên truyền và cho hộ kinh doanh cam kết thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tại thời điểm kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke của 04 xã, các cơ sở kinh doanh đều chấp hành tốt quy định của Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Tam Dương về công tác phòng, chống dịch; các cơ sở kinh doanh đã đóng cửa dừng hoạt động và có dán thông báo tạm dừng hoạt động đến khi có thông báo mới của cơ quan nhà nước.  

Đây là công tác thường xuyên của tổ công tác để quản lý chặt chẽ các điểm kinh doanh dịch vụ, đồng thời tuyên truyền phổ biến kịp thời các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện, các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid -19 để các cơ sở kinh doanh để nâng cao nhận thức chấp hành đúng quy định. Đồng thời tại mỗi cơ sở kinh doanh Karaoke, đoàn kiểm tra đã thực hiện yêu cầu các cơ sở ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong những thời gian tiếp theo tổ công tác sẽ thường xuyên kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các cơ sở không chấp hành phòng chống dịch bệnh theo quy định của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế./.

Tin&ảnh: Lê Cường - VHTT