Một số hành vi, mức xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (12:00 AM-20/08/2021)

Để kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã hướng dẫn về một số hành vi vi phạm hành chính phổ biến có liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 để các cơ quan chức năng, UBND cấp huyện, cấp xã theo thẩm quyền nghiên cứu, áp dụng

Thường trực Huyện ủy Tam Dương làm việc với xã Duy Phiên (12:00 AM-25/09/2021)

Thực hiện Chương trình làm việc với các xã và thị trấn, chiều ngày 24/9/2021 Thường trực Huyện ủy Tam Dương đã có buổi làm việc với xã Duy Phiên về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và kết quả phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2021, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu năm 2021được BTV Huyện ủy giao.

  • baner9-9 ttchihuyhuyen
  • bane lan3
  • baner duong day nong lan3