Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kiểm tra mô hình điểm, điển hình về Văn hoá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại thôn 2, xã Hoàng Hoa (12:00 AM-29/11/2021)

Ngày 29/11/2021 đoàn công tác của BTG Tỉnh uỷ do đồng chí Ngô Chí Tuệ, TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn, kiểm tra về xây dựng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 tại xã Hoàng Hoa

  • baner9-9 ttchihuyhuyen
  • banner ttch covid30-9