Thường trực HĐND họp chuẩn bị công tác tổ chức Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa IV (09:42 AM-20/10/2021)

Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện sẽ diễn ra vào ngày 26/10/2021 để thảo luận, thông qua các nội dung: phê duyệt chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Dương, tháng 10 năm 2021 (02:57 PM-03/10/2021)

Sáng ngày 01/10/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Dương tổ chức hội nghị tháng 10 năm 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí UV BTV Huyện ủy; đại diện các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; một số lãnh đạo phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện.

  • baner9-9 ttchihuyhuyen
  • banner ttch covid30-9