Số kí hiệu Số ký hiệu: 1119/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính Phủ tại Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020
Nội dung
Ngày tạo 21/05/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :