Số kí hiệu Số ký hiệu: 3638/UBND-VX1
Trích yếu Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020
Nội dung
Ngày tạo 19/05/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :