Số kí hiệu Số ký hiệu: 1077/UBND-VHTT
Trích yếu V/v thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo sô 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020
Nội dung
Ngày tạo 14/05/2020
Các file đính kèm Không có file đính kèm

Văn bản khác :