Số kí hiệu Số ký hiệu: 1038/UBND-TP
Trích yếu V/v phổ biến các Luật, Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Nội dung
Ngày tạo 11/05/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :