Số kí hiệu Số ký hiệu: 959/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ tại Thông báo số 170/TB-VPCP ngày 28/04/2020
Nội dung
Ngày tạo 04/05/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :