Số kí hiệu Số ký hiệu: 954/UBND-LĐTBXH
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVTD-19
Nội dung
Ngày tạo 01/05/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :