Số kí hiệu Số ký hiệu: 905/UBND-TP
Trích yếu V/v góp ý xây dựng Dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh
Nội dung
Ngày tạo 27/04/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :