Số kí hiệu Số ký hiệu: 903/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Nội dung
Ngày tạo 27/04/2020
Các file đính kèm Không có file đính kèm

Văn bản khác :