Số kí hiệu Số ký hiệu: 880/UBND-KT&HT
Trích yếu Về việc thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid -19
Nội dung
Ngày tạo 24/04/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :