Số kí hiệu Số ký hiệu: 2996/UBND-KT1
Trích yếu V/v triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương (ngày 10/4) về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19.(KÝ SỐ)
Nội dung
Ngày tạo 24/04/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :