Số kí hiệu Số ký hiệu: 848/UBND-TP
Trích yếu Vv tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
Nội dung
Ngày tạo 23/04/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :