Số kí hiệu Số ký hiệu: 796/UBND-TCKH
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020
Nội dung
Ngày tạo 21/04/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :