Số kí hiệu Số ký hiệu: 805/UBND-VP
Trích yếu V/v tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá, vui chơi, giải trí thể thao trên địa bàn huyện phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
Nội dung
Ngày tạo 20/04/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :