Số kí hiệu Số ký hiệu: 788/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh
Nội dung
Ngày tạo 17/04/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :