Số kí hiệu 111/UBND-CAH
Trích yếu V/v đảm bảo an ninh trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháp; phòng cháy chữa cháy
Nội dung
Ngày tạo 22/01/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :