Số kí hiệu 130/UBND-KT&HT
Trích yếu Về việc một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp
Nội dung
Ngày tạo 22/01/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :