Số kí hiệu SỐ 87/UBND-NN&PTNT
Trích yếu V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân
Nội dung
Ngày tạo 20/01/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :