Số kí hiệu 2754/UBND-VP
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nội dung
Ngày tạo 02/01/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :