Số kí hiệu 2778/UBND-VP
Trích yếu V/v đôn đốc thực hiện Ký số, danh mục cácloại văn bản phải ký số.
Nội dung
Ngày tạo 02/01/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :