Số kí hiệu 2706/UBND-NV
Trích yếu Về việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2019
Nội dung
Ngày tạo 26/12/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :