Số kí hiệu 2705/UBND-NN&PTNT
Trích yếu Vv tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống bệnh LMLM ở gia súc trên địa bàn huyện
Nội dung
Ngày tạo 25/12/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :