Số kí hiệu 2588/UBND-TNMT
Trích yếu V/v khẩn trương chi trả đất dịch vụ trong tháng 12/2019
Nội dung
Ngày tạo 10/12/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :