Số kí hiệu 2556/CĐ-UBND
Trích yếu Công điện về việc quản lý vật thể lạ bay không người lái trên địa bàn huyện
Nội dung
Ngày tạo 04/12/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :