Số kí hiệu 2466/UBND-VHTT -
Trích yếu V/v triển khai Quyết định số 53/2019/QĐ- UBND ngày 07/11/2019 của UBND tỉnh
Nội dung
Ngày tạo 25/11/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :