Số kí hiệu 2422/UBND-NV
Trích yếu V/v triển khai, thực hiện quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính Phủ về công nhận xã An toàn khu
Nội dung
Ngày tạo 18/11/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :