Số kí hiệu VB 2366/UBND-VP
Trích yếu V/v tham mưu xây dựng các nội dung báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ tháng 11/2019
Nội dung
Ngày tạo 13/11/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :