Số kí hiệu VB SỐ 2367/UBND-VHTT
Trích yếu V/v thực hiện Văn bản số 1102/SVHTT&DL-QLDS ngày 07/11/2019 của Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch
Nội dung
Ngày tạo 12/11/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :