Số kí hiệu VB2338/UBND-NN&PTNT -
Trích yếu V/v đề nghị tham gia ý kiến kết quả thẩm tra, xét công nhân xã Đồng tĩnh đạt chuẩn NTM năm 2019
Nội dung
Ngày tạo 07/11/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :