Số kí hiệu Sô 2294/UBND-TNMT
Trích yếu V/v khẩn trương chi trả đất dịch vụ 2 tháng cuối năm 2019
Nội dung
Ngày tạo 06/11/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :