Số kí hiệu Sô 1912-CV/HU
Trích yếu V.v đề nghị tăng cường chỉ đạo, đôn đốc tham gia cuộc thi 70 năm thành lập tỉnh, 90 năm thành lập Đảng
Nội dung
Ngày tạo 06/11/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :