Số kí hiệu VB2303/UBND-VHTT
Trích yếu V/v Thực hiện quy định về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng
Nội dung
Ngày tạo 01/11/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :