Số kí hiệu VB số 2206/UBND-VP
Trích yếu V/V triển khai thực hiện QĐ số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung
Ngày tạo 24/10/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :