Số kí hiệu VB SỐ 2122/UBND-TCKH
Trích yếu V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Nội dung
Ngày tạo 14/10/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :