Số kí hiệu VB SỐ: 2095/UBND-LĐTBXH
Trích yếu V/v đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
Nội dung
Ngày tạo 10/10/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :