Số kí hiệu SÔ: 2080/UBND-NN&PTNT
Trích yếu V/v thực hiện một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh DTLCP
Nội dung
Ngày tạo 10/10/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :