Số kí hiệu Số: 2046/UBND-VP
Trích yếu V/v tham mưu thực hiện Thông báo kết luận của Ban thường vụ Huyện uỷ tại phiên họp tháng 9/2019
Nội dung
Ngày tạo 04/10/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :