Số kí hiệu Sô: 1977/UBND-TNMT
Trích yếu V/v quy hoạch khu đất dịch vụ, đất đấu giá, đất giãn dân
Nội dung
Ngày tạo 04/10/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :