Số kí hiệu VB SO 7595/UBND-NN3
Trích yếu V/v quyết liệt chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện XD NTM tại xã Đồng Tĩnh, TD
Nội dung
Ngày tạo 30/09/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :