Số kí hiệu Số 1917/UBND-TNMT
Trích yếu V/v đẩy nhanh tiến độ chi trả đất dịch vụ 3 tháng cuối năm 2019
Nội dung
Ngày tạo 24/09/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :