Số kí hiệu Số: 1900/UBND-NN&PTNT
Trích yếu V/v tiếp tục thực hiện phòng, chống bệnh DTLCP và cơ cấu lại ngành chăn nuôi
Nội dung
Ngày tạo 24/09/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :