Số kí hiệu Sô: 1797/UBND-VP
Trích yếu V/v tập hợp, chuyển văn bản để báo cáo Huyện uỷ tháng 9/2019
Nội dung
Ngày tạo 11/09/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :