Số kí hiệu Số: 1772/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện Kế hoạch chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông trên địa bàn
Nội dung
Ngày tạo 11/09/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :