Số kí hiệu SỐ 1748/UBND-TNMT
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND, số 37/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Nội dung
Ngày tạo 04/09/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :