Số kí hiệu 6605/UBND-NN3
Trích yếu V.v tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng NTM đối với các xã còn lại, hoành thành mục tiêu 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2019
Nội dung
Ngày tạo 28/08/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :