Số kí hiệu 1638/UBND-TTR
Trích yếu V/v xây dựng kế hoạch giải quyết các vụ việc KNTC trên địa bàn huyện
Nội dung
Ngày tạo 22/08/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :